• Že več kot 100 let iskrimo misli, gradimo nova znanja in oblikujemo veščine ter kompetence vseživljenskega učenja.

Vpis

Z vpisom na Srednjo šolo Črnomelj in uspešnim zaključkom srednješolskega izobraževanja lahko dijaki pridobijo srednjo poklicno izobrazbo, srednjo strokovno izobrazbo ali splošno izobrazbo.

Dijaki si izberejo srednjo šolo in srednješolski program iz razpisa za vpis v srednje šole, ki ga objavlja Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport na svoji spletni strani.

Vpis poteka preko portala e-Uprava.

Prični z vpisom tukaj

Pogoji za vpis v srednjo šolo

Če ste uspešno končali vse razrede osnovne šole, se lahko vpišete:

  • v triletno srednjo poklicno šolo,
  • v štiriletno strokovno oziroma tehniško šolo ali
  • v gimnazijo.

V triletno srednjo poklicno šolo ali štiriletno strokovno šolo se lahko vpišete tudi, če ste prehodno uspešno končali nižjo poklicno šolo.

Po odločitvi o izbiri šole in programa izpolnite prijavnico za vpis in jo oddajte na svoji osnovni šoli ali izbrani srednji šoli.

Srednja šola, na kateri je bistveno več prijav, kot je bilo razpisanih mest, v soglasju z ministrom za izobraževanje sprejme sklep o omejitvi vpisa. Seznam šol z omejenim vpisom na svojih spletnih straneh objavi Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Na šolah z omenitvijo vpisa prijavljene kandidate izberejo na podlagi točk, ki jih z učnim uspehom pridobijo v 7., 8. in 9. razredu osnovne šole, pri čemer upoštevamo zaključne ocene obveznih predmetov zadnje triade.

Dodatne informacije o vpisu dobite pri šolski svetovalni delavki, Brigiti Grahek Šolar na tel. št. 07 / 30 61 507 ali na mail: brigita.grahek-solar@ss-crnomelj.si

Copyright © 2021 - Srednja šola Črnomelj & DBP brand design studio, Vse pravice pridržane.
Dostopnost