• Srednja šola Črnomelj - Raziskovalno delo

Mladi raziskovalci

Gre za raziskovalno dejavnost, ki druži zainteresirane dijake v skrbi za ohranjanje kvalitete lokalnega okolja s poudarkom na proučevanju habitata črnega močerila. V ta namen skozi šolsko leto potekajo številne aktivnosti.

Mladi raziskovalci v okviru aktivnosti Pomagajmo preživeti črnemu močerilu opravljamo predvsem raziskovalno delo in drugo delo s poudarkom na ekološkem ozaveščanju prebivalstva. V naravnem okolju sistematično spremljamo pojavljanje črnega močerila, njegove vedenjske navade, ekološke pogoje obstoja, omejenost habitata. Izvajamo ankete, intervjuje, pišemo prispevke, nastopamo v medijih. Sodelujemo s številnimi strokovnimi institucijami: Biotehnično fakulteto, ARSOM, Geološkim zavodom, Inštitutom za krasoslovje, Komunalo Črnomelj, društvom Proteus, Zavodom za naravno dediščino, Laboratorijem Tular…

V sklopu aktivnosti kakovostno preživljamo prosti čas, razvijamo številne vseživljenjske, organizacijske, medgeneracijske in socialne kompetence. Pridobivamo trajnostno in uporabno znanje s področja geografije, geologije, biologije, kemije, umetnosti, informatike, slovenskega jezika, angleškega jezika. Razvijamo sposobnost doslednega opravljanja raziskovalnega dela, javnega nastopanja, podjetnega in kritičnega razmišljanja, zmožnosti komuniciranja in sodelovalnega učenja, pisnega izražanja, pisanja znanstvenih in leposlovnih besedil…

Copyright © 2021 - Srednja šola Črnomelj & DBP brand design studio, Vse pravice pridržane.
Dostopnost