Predmetnik – Strojni tehnik

Predmetnik velja za generacije, vpisane od šol. l. 2020-21 dalje.

PREDMETISKUPAJ URKREDITNE TOČKE
A - Splošnoizobraževalni predmeti
Slovenščina48724
Matematika38319
Tuji jezik41720
Umetnost683
Zgodovina1025
Geografija683
Sociologija/Psihologija683
Fizika1406
Kemija703
Športna vzgoja34014
Skupaj A2143100
B - strokovni moduli
M1 - Tehniško komuniciranje1407
M2 - Načrtovanje konstrukcij1406
M3 - Poslovanje in organizacija703
M4 - Učinkovita raba energije1406
M5 - Lastnosti mater., primar. oblik. in preoblikovanje703
M6 - Delovanje krmilnih in električnih komponent1407
M7 - Obdelava gradiv1406
M8 - Spajanje gradiv in toplotna obdelava1055
M9 - Prostorsko modeliranje in priprava dokument.1588
M10 - Računalniško podprte tehnologije1588
M14 - Energetski sistemi1588
M12 - Načrtovanje proizvodnih procesov v strojništvu1588
Od tega: C - Praktično izobraževanje v šoli45419
Č - Praktično usposabljanje z delom30414
D - Interesne dejavnosti35214
E - Odprti kurikulum59533
Uporabna informatika684
Knostrukcije in energetika643
CAD685
CAM 1 (2.ST, 3.ST)965
CAM 2664
Izdelava tehnoloških procesov644
Poslovno komuniciranje in informatika332
Strokovna nemščina1286